האתר עודכן בתאריך 18/11/2020
שכחתי סיסמה משתמש חדש כניסה
shadow shadow shadow shadow shadow shadow
שערי המטבעות היציגים מיום 12-10-2018 לפי בנק ישראל
דולר ארה''ב 3.628
יורו 4.2036
לירה שטרלינג 4.7965
ין יפני ( 100*) 3.2312
products
אנפה 32 – התוכנה לניהול תיקי חייבים כולל תיקי הוצאה לפועל


התוכנה מאפשרת לנהל תיקי חייבים במבנה נתונים המקביל לאופן ניהול הנתונים במחשבי ההוצאה לפועל.
מערכת נתוני התיקים באנפה בנויה משני מקורות מקבילים, האחד מקור הנתונים המגיע למערכת באופן שוטף באמצעות קבצי העדכונים היומיים, ממחשבי ההוצאה לפועל, והאחר הוא בסיס הנתונים הנכתבים על ידי המשתמש באופן ידני ובמבנה מקביל ודומה ברמה גבוהה למבנה הקיים במחשבי ההוצאה לפועל.
כך למשל פרטי תיק שמבקשים לפתוח בהוצאה לפועל, נערך במסגרת התיקים הפרטיים כולל פרטי חייבים, זוכים, עילת התיק ופרטים נוספים, מופקת אוטומטית בקשה לביצוע ו/או קובץ המכיל את נתוני התיק לפתיחה, והנתונים המוחזרים ממחשב ההוצאה לפועל במעגל הקליטה הבא, מכילים כבר את פרטי התיק במערכת תיקי ההוצל"פ.
העבודה בתוכנה מאפשרת יתרונות רבים ומובנים כגון : הפקת עיקולי צד שלישי במדיה מגנטית באופן אוטומטי לכל הגורמים הרלוונטיים, בנקים קופות גמל וכו', פתיחת תיקים אלקטרונית, קבלת דיווח שוטף ויומי על קבלת כספים כתוצאה מתנועות מסף לחשבון הפיקדונות בבנק, הפקת קבלות אוטומטית לתנועות המסב שהתקבלו ( לבעלי זכות שימוש ב"דרור 32" ) הפקת דוחות ארועים יום יומית, הפקת שאילתות מכלל המערכת מורכבות ופשוטות כאחת. הפקת חישובים מורכבים והערכות תיקים פרטניות לי כללי החישוב הפרטיים של כל תיק.
התוכנה מאפשרת הפקת טפסים במבנה המעודכן באופן שוטף מול לשכת ההוצאה לפועל והשינויים הרלוונטיים המוכנסים לטפסים חדשות לבקרים. כולל טפסי בקשות לביצוע לפי סוגי התיקים השונים וכולל טפסי בקשות לסוגיהן השונים, כולל כמובן מיזוג אוטומטי של כל הפרטים הרלוונטיים לתיק ולבקשה המסוימים בטופס.
קיים יומן פעולות מורחב המאפשר לסרוק את כל המערכת ביחס לפעולות שנעשו או שנותר לעשות כולל הגדרת רישום פעולות יומן אוטומטיות כתוצאה מפעולות כגון הפקת טפסים ואו הכנת קובץ למשלוח וכו'.
קיימת אפשרות להפקת תעודות מ"דרור 32" כגון קבלות ו/או חשבוניות מס, ביחס לתנועות כספיות בתיקי ההוצאה לפועל ( כמובן מוגבל לבעלי זכות שימוש ב"דרור 32".
מערכת ניהול הפרטים הכלליים משולבת עם התוכנה "ניהול 32" ומאפשרת ( לבעלי זכות שימוש ב"ניהול 32" ) עבודה בכרטיסיות הכוללות את כל מאפייני הניהול של תיק כגון, פרטי המשימות, פרטי המסמכים, פרטי הלקוחות, פרטי המסרים, פרטי תנועות יומן הארועים ( שונה מיומן הפעולות הנ"ל ), וכולל תזכורות הניתנות להצמדה למרבית הישויות הנ"ל .
למנהלים כמויות תיקים גדולות במערכת ( וגם לאחרים ) קיימת מערכת סריקות המאפשרת לקבל מבט רחב על כל סוגי הנתונים במערכת, כולל אפשרות לשאילתות מיידיות, מוכנות מראש ו/או בהכנה באותה העת, וכולל הפקת דוחות מובנים, שתכנונם הינו בהישג ידו של כל משתמש מבחינת קלות הביצוע והשימוש.
מבזקי YNET
חישוב הצמדה למדד המחירים לצרכן
נתונים יסודיים לחישוב
  1. ש"ח
  1. ש"ח