האתר עודכן בתאריך 18/11/2020
שכחתי סיסמה משתמש חדש כניסה
shadow shadow shadow shadow shadow shadow
שערי המטבעות היציגים מיום 12-10-2018 לפי בנק ישראל
דולר ארה''ב 3.628
יורו 4.2036
לירה שטרלינג 4.7965
ין יפני ( 100*) 3.2312
products
דרור 32 – התוכנה להנהלת חשבונות חד צידית / דו צידית


התוכנה בנויה לפי דרישות הנציבות והכללים שבחוק ובתקנות, להנהלת חשבונות ממוחשבת, בנוסף להיותה מכוונת לכללי הנהלת החשבונות של מערכת ממוחשבת, המחייבים את עורכי הדין בישראל.
התוכנה בנויה כתוכנה שקלית, מכוונת להפקת תעודות כגון חשבוניות מס, קבלות, חשבוניות מס / קבלה וכו'.
בסיס התוכנה בנוי על פלטפורמת בסיסי נתונים המנוהלים עפ"י הדרישות במבנה של קובץ זמני וקובץ קבוע, כולל כמובן מספורים עוקבים של תנועות יומן, תעודות לסוגיהן השונים, חיוב פרטים הכרחיים במסמך כגון מועדי הפקת מקור, מספרי עוסק מורשה ועוד.
התוכנה פועלת במרחב בסיס נתוני לקוחות וספקים, במרחב של סגירת מסמכי הנהלת חשבונות כגון חשבוניות עסקה מול קבלות, במרחב של ניהול חשבונות פקדון, ובמרחב של ניהול הוצאות.
התוכנה פועלת באופן מתואם מול רשויות המס ומתעדכנת באופן שוטף בדרישות החקיקה השונות, כך למשל התוכנה כוללת מודול הפקת קבצים במבנה אחיד לפי ההוראות.
התוכנה מאפשרת קבלת דוחות רוחב ודוחות עומק, בנוסף לדוחות הרגילים המתחייבים כגון דוח תשומות או דוח מקדמות ועוד.
במידה והתוכנה פועלת במרחב התוכנות של "היכל המשפט" התוכנה בנויה לתת את "סינון הנתונים הרלוונטיים ברמת הלקוח ו/או התיק המסוימים, וככלל כל פעולת חיוב ו/או זיכוי ו/או רישום הוצאה ניתן ליחס לרמת התיק הבודד ולא רק לרמת הלקוח.
לתוכנה מודולים מרחיבים המהווים יחדיו את הפלטפורמה למערכת הדו – צידית והם, מערכת ניהול תנועות יומן עד 4 חשבונות חובה ו-4 חשבונות זכות כל תנועה, מערכת פקודות יומן ללא הגבלה על מספר חשבונות הובה והזכות, מערכת חשבונות וסוגי תנועה ( אינדקס ) בדומה לקיים ב"חשבשבת". מודול תאום חשבונות מודול תאום בנקים מודול הפקדות קופה, מודול משיכה אוטומטית של תנועות החובה, הזכות וההוצאות הרשומות, עפ"י מיפוי למערכת תנועות היומן במערכת הדו-צידית ואו בערכת דו צידית חיצונית כגון "חשבשבת". מערכת דוחות ייחודית למערכת הדו-צידית כגון דוח יתרות, מצב חשבון וכו'.
המערכת בנויה עם הפנים למשתמש, ובמרבית המקרים יש שמירה של העדפות עבודה, תבניות מסמכים ותנועות לעבודה מהירה, אפשרויות שכפול ומעבר בין סוגי מסמכים, תזכורות להפקת מסמכים ועוד.

מבזקי YNET
חישוב הצמדה למדד המחירים לצרכן
נתונים יסודיים לחישוב
  1. ש"ח
  1. ש"ח