האתר עודכן בתאריך 18/11/2020
שכחתי סיסמה משתמש חדש כניסה
shadow shadow shadow shadow shadow shadow
שערי המטבעות היציגים מיום 12-10-2018 לפי בנק ישראל
דולר ארה''ב 3.628
יורו 4.2036
לירה שטרלינג 4.7965
ין יפני ( 100*) 3.2312
products
ניהול 32 - תוכנה לניהול משרד עורכי דין


התוכנה מהווה מסגרת לניהול במשרד עורכי דין ובין היתר מאפשרת לנהל מסמכים, לקוחות ותיקים, זמן – יומני אירועים, משימות, מסרים, חיובים, ספרי טלפונים, צדדים, מיקודית , מחשבון תאריכים, קישוריות לתוכניות וכלים חיצוניים, הפקת מדבקות, מיזוגים, ועוד...
מערכת הלקוחות, מערכת התיקים ומסגרת הניהול של לקוח/תיקים, מהווה היררכיה ראשית במערכת. סביבה בנויה מערכת יומן המשימות, יומן האירועים, יומן המסרים, ספר החיובים והזיכויים וכמובן מנגנון ניהול המסמכים הרלוונטי ללקוח/תיק.
מערכת התזכורות לסוגיהן השונים, רגילות, מתפרצות, מחזוריות וכו' מהווה ערוץ שליטה ובקרה נוספים במערכת, והם ניתנים להצמדה לכמעט כל ישות במערכת הניהולית כגון, משימה, מסר, חיוב/זיכוי, אירוע, מסמך ועוד...
במידה ולמשתמש יש זכות שימוש ב"דרור 32" ו/או "אנפה 32" מערכת הניהול עם כל מוטות השליטה שהיא מאפשרת מהוו מעטפת רחבה ויסודית המהווה מכפיל כח משמעותי ביותר, למשתמש בתוכנות הללו.
מערכת ניהול החיובים החדישה מאפשרת להפיק דוחות ומכתבי דרישה במבנה של דוחות לחשבון זמני/קבוע בדמה לחשבוניות עסקה ומאפשרת להחליט ברגע רצוי על שכפול רשימת חיובים למסמך חשבונית עסקה מחייב, המיועד למשלוח ללקוח.
מערכת הדוחות הניתנים להפקה במערכת הניהול הינה לרוחב ולעומק מבחינת רמת הדוחות והפרוט המופיע בהם, והכול בשליטת המשתמש בקלות ובמיידיות.
מערכת הסריקה החדשה הכוללת יכולות פיצול ומיזוג מסמכים סרוקים וכולל מערכת הניהול של המסמכים הסרוקים מאפשרות תפעול הגישה החדשה להפעלת מערכת ניהול ללא נייר באופן חלק ויעיל תוך אימוץ כל הפתרונות הטכנולוגיים האחרונים בתחום.
כמו כן קיימים מודולים נוספים כגון מודול איסוף שעות עובדים, מודול נתוני פקסים יוצאים, מודול מדי זמן, מודול לאיסוף שעות עבודה על מסמך וכו' המהווים נדבך חשוב ומועיל ונוסף במערכת.

מבזקי YNET
חישוב הצמדה למדד המחירים לצרכן
נתונים יסודיים לחישוב
  1. ש"ח
  1. ש"ח